Ga direct naar de inhoud.

Online Coaching

De moderne tijd vraagt naast fysieke begeleiding (in de vorm van personal training) tevens om een mogelijkheid tot online sturing. Middels een unieke online applicatie biedt Fitness Rebels jou de juiste begeleiding op het gebied van bewustwording, voedingsadviezen, voortgangsregistratie en alle andere aspecten die jou helpen bij het bereiken van jouw persoonlijke doel. 

 

Extra ondersteuning vanuit een ervaringsdeskundige

Online Coaching onderscheidt zich in dit kader van Personal Training door het feit dat de fysieke training niet onder begeleiding van een personal trainer plaats vindt. Online Coaching is veelal bedoeld voor reeds actieve personen die een eigen trainingsmethodiek volgen en die hierbij graag wat extra ondersteuning vanuit een ervaringsdeskundige wensen.

voeding advies

 

Periodiek advies

De coaches van Fitness Rebels houden op afstand het spreekwoordelijke oogje in het zeil. Zij bewaken wat jij doet en geven jouw feedback en advies. Zij steunen jou op afstand bij het bereiken van je doelen en sturen bij op de noodzakelijke aspecten. Op deze wijze heb je altijd een persoonlijke adviseur waar je op terug kunt vallen.

Onze aanpak

Een goed begin is het halve werk. En daarom beginnen wij, na jouw aanmelding, het online coachingstraject altijd met een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij jouw actuele leefsituatie en alle daarbij behorende aspecten. Vervolgens bepalen wij een duidelijk, realistisch doel en een bijpassend actieplan, bestaande uit de pijlers bewustwording, voeding en activiteiten. Hierna volgt de uitvoering van het actieplan, wordt de voortgang geregistreerd en vind er een wekelijkse evaluatie plaats.

Samengevat

 1. Aanmelding
 2. Doel bepaling
 3. Actieplan
  - Bewustwording
  - Voeding
  - Activiteiten
 4. Uitvoering
 5. Voortgangsregistratie
 6. Evaluatie